Bestuur

Het bestuur van de Pelibar fungeert, net als de barkeepers, op vrijwillige basis. Kenmerkend voor het Bestuur is dat de bestuursleden niet tegelijkertijd aftreden. Daarom is het bestuur altijd benieuwd of er mensen zijn die interesse hebben in het vervullen van een bestuurstaak. Lijkt het je leuk om een bestuursfunctie te vervullen bij de Pelibar, of heb je een vraag? Neem dan contact op met ons via bestuur[at]pelibar.nl!

Het Bestuur

Voorzitter – Colin Casey
Secretaris – Suzé Klok
Penningmeester – Victor Shikh Khamis
Barcommissaris – Melissa Blandino
Inkoopcommissaris – Colin Casey

Deze blogpost is ook beschikbaar in het English.