Pelibar

Een bar voor en door studenten

Bestuur

Het bestuur van de Pelibar fungeert, net als de barkeepers, op vrijwillige basis. Kenmerkend voor het Bestuur is dat de bestuursleden niet tegelijkertijd aftreden. Daarom is het bestuur altijd benieuwd of er mensen zijn die interesse hebben in het vervullen van een bestuurstaak. Lijkt het je leukom een bestuursfunctie te vervullen bij de Pelibar, of heb je een vraag? Neem dan contact op met ons via bestuur@pelibar.nl!

Secretaris –Julia Smulders

Penningmeester –Colin Casey

Barcommissaris–Khoroi de Geus

Inkoopcommissaris –Mike Xhofleer

Promocommissaris – Leila Bonjas