Pelibar

Een bar en voor studenten

Bestuur

Het bestuur van de Pelibar fungeert, net als de barkeepers,op vrijwillige basis. Kenmerkend voor het Bestuur is dat de bestuursleden niet tegelijkertijd aftreden. Daarom is het bestuur altijd benieuwd of er mensen zijn die interesse hebben in het vervullen van een bestuurstaak. Lijkt het je leukom een bestuursfunctie te vervullen bij de Pelibar, of heb je een vraag? Neem dan contact op met ons via bestuur@pelibar.nl!

Voorzitter –Colin Casey

Secretaris –Suzé Klok

Penningmeester –Victor Shikh Khamis

Barcommissaris–Melissa Blandino

Inkoopcommissaris –Colin Casey